Guvernul UK se adreasaza bisericilor romanesti publicand un „Gid de informare” in limba Romana.

Guvernul UK a publicat ieri „Ghid de îndrumare
pentru utilizarea în condiții de
siguranță a Lăcașelor de Cult în
timpul pandemiei coronavirus”
(COVID-19)

Poti descarca fisierul de aici; sau doua sa il citisti mai jos.


Vă rugăm să luați la cunoștință
Această ghid de îndrumare are un caracter general și trebuie tratat ca un ghid. În
cazul oricărui conflict între orice legislație aplicabilă (inclusiv legislația privind
sănătatea și siguranța) și ghidul actual de îndrumare, legislația aplicabilă prevalează.
Această ghid de îndrumare este un ghid de îndrumare națională care se aplică pe
întreg teritoriul Angliei. Vă rugăm să luați în considerare dacă există restricții locale
atunci când citiți și implementați acest ghid, a se vedea aici pentru informații locale.
Acest ghid de îndrumare se aplică numai în Anglia. Pentru îndrumare în Scoția, Țara
Galilor sau Irlanda de Nord, vă rugăm să consultați liniile de îndrumare emise de
guvernele naționale relevante.

 1. Introducere
  Marea Britanie se confruntă în prezent cu o stare de urgență în ceea ce privește
  sănătatea publică ca urmare a pandemiei Coronavirus (COVID-19). Caracteristicile
  transmiterii COVID-19 sunt prezentate de Departamentul de Sănătate Publică din
  Anglia. Se presupune că transmiterea COVID-19 se produce în principal prin picături
  de respirație generate de tuse și strănut, precum și prin contact cu suprafețe
  contaminate. Picăturile și contactul sunt considerate a fi modurile predominante de
  transmisie. Aceste linii de îndrumare pentru lăcașurile de cult au fost elaborate pe
  baza dovezilor științifice disponibile și vor fi actualizate, dacă este necesar, pe
  măsură ce vor fi disponibile mai multe date despre acest nou virus.
  Lăcașurile de cult au un rol important în furnizarea de îndrumare spirituală pentru
  multe persoane, și în reunirea comunităților și a generațiilor. Cu toate acestea,
  natura lor comună, de asemenea, le face locuri care sunt deosebit de vulnerabile la
  răspândirea COVID-19.
  Prin intermediul Grupului Operativ pentru Lăcașurile de Cult, Guvernul colaborează
  cu liderii și reprezentanții culturilor religioase pentru a elabora un plan care să
  permită redeschiderea lăcașurilor de cult pentru o gamă mai largă de activități
  începând cu data de 4 iulie 2020.
  Aceste orientări sunt aplicabile în Anglia, alături de modificările relevante referitoare
  la Reglementările din 2020 privind Protecția Sănătății (Coronavirus, Restricții)
  (Anglia).
  Acest ghid de îndrumare este în curs de revizuire și poate fi actualizat în funcție de
  evoluția situației.
  Reuniunile grupurilor care au mai mult de 30 de persoane vor fi permise, dar numai
  în anumite locuri publice, după cum se prevede în lege. Aceasta va include lăcașuri
  de cult și spațiile din jurul acestora. Cu toate acestea, există activități în care este
  recomandabil să se restricționeze numărul la 30 de persoane în cadrul unui lăcașuri
  de cult din motive de sănătate publică. Acest ghid de îndrumare stabilește aceste
  activități, precum și modul în care să vă asigurați că locul de cult este sigur de
  COVID-19.
  Toate părțile ar trebui să respecte liniile de îndrumatre privind distanțarea socială în
  timp ce se implică într-o activitate în lăcașurile de cult sau în împrejurimi. 2 metri sau
  1 metru cu acțiuni întreprinse pentru a reduce riscul de transmitere (acolo unde nu
  se poate menține distanța de 2 metri) între familii sunt acceptabile. De exemplu, use
  of măști improvizate de protecție pentru față.
  Pentru actele de cult care se desfășoară departe de lăcașul de cult și de împrejurimi,
  așa cum sunt definite mai jos, vă rugăm să urmați liniile de îndrumare relevante cu
  privire la numărul de persoane autorizate să se reunească în acele spații.
  Tabelul următor prezintă unde este recomandabil să se limiteze numărul de
  persoane într-un lăcaș de cult datorită posibilității crescute de răspândire a COVID19.
  Tabelul 1:
  Activitate Limita recomandată pentru reuninea de persoane
  Închinarea comună,
  inclusiv rugăciunile,
  devoțiunile sau meditațiile
  conduse de un ministru al
  religiei sau o persoană
  laică.
  Limitările pentru închinarea comună ar trebui stabilite pe baza
  capacității lăcașului de cult ca urmare a unei evaluări de
  riscuri (a se vedea secțiunea 5 „Restricții privind
  Capacitatea”).
  Distanțarea socială trebuie respectată cu strictețe (vezi
  Secțiunea 5 „Distanțarea socială”).
  Ceremoniile de căsătorie La ceremoniile de căsătorie nu ar trebui să participe mai mult
  de 30 de persoane. Participarea ar trebui să fie, de
  asemenea, în limitele de capacitate ale locațiilor, astfel încât
  distanțarea socială să poată fi respectată cu strictețe. Vezi
  mai multe detalii în Ghid de îndrumare pentru ceremoniile de
  căsătorie restrânse și parteneriate civile în timpul pandemiei
  coronavirus (COVID-19)
  Funeralii La funeraliile nu ar trebui să participe mai mult 30 de
  persoane. Participarea ar trebui să fie, de asemenea, în
  limitele de capacitate ale locațiilor, astfel încât distanțarea
  socială să poată fi respectată cu strictețe. În unele cazuri, pot
  particpa mai puțin de 30 de persoane. A se vedea mai multe
  detalii COVID-19: un ghid de îndrumare pentru gestionarea
  unor funeralii în timpul pandemiei coronavirus.
  Alte ceremonii de inițiere
  în viață (definiția din
  Tabelul 2).
  La alte ceremonii de inițiere în viață nu ar trebui să participe
  mai mult de 30 de persoane, cu excepția cazului în care
  această ceremonie de inițiere în viață are loc în timpul slujbei
  de rugăciune comună.
  De asemenea, trebuie luate în considerare limitele de
  capacitate ale locațiilor, astfel încât distanțarea socială să
  poată fi respectată cu strictețe (A se vedea secțiune 5
  ”Distanțarea socială”).
  Acest ghid de îndrumare se aplică lăcașurilor de cult atunci când sunt utilizate în
  scop religios sau de pregătire pentru un scop religios.
  În cazul în care un locaș de cult este folosit de alte grupuri de utilizatori, numai acele
  activități permise de de lege ar trebui să aibă loc. Companiile cu activități comerciale
  care nu pot funcționa încă sunt enumerate aici (cum ar fi sălile de fitness, soft play,
  concertele interioare în fața unui public etc.)
  Pentru utilizări permise ale unui lăcaș de cult care nu este inclus în acest ghid de
  îndrumare, ar trebui să consultați îndrumările specifice de mai jos:
  • Turism, comerț și restaurante și și alte industrii de ospitalitate
  • Întâlniri sau reuniuni restrânse, așa cum este permis acum în alte instituții
  comunitare polivalente..
 2. Scopul acestui ghid de orientare
  Acest ghid de îndrumare este conceput pentru a ajuta lăcașurile de cult din Anglia să
  se pregătească pentru deschiderea unei game largi de activități de cult, în
  conformitate cu legislația asociată. Acest ghid de îndrumare stabilește modul în care
  acest lucru poate fi realizat într-o manieră de siguranță pentru prevenirea COVID-19
  și în conformitate cu ghidurile de distanțare socială, pentru a reduce riscul expunerii
  la infecție.
  Tabelul 2:
  Definiții în sensul prezentului ghid de îndrumare
  “Lăcașurile de
  Cult”
  Un loc de cult se referă la o clădire utilizată pentru
  ceremonii religioase regulate, închinare comunală sau
  reuniuni similare organizate de instituțiile religioase. Acesta
  include utilizarea de terenuri înconjurătoare, de exemplu,
  parcări adiacente, curți sau grădini pentru care managerii
  locațiilor sunt, de asemenea, responsabili.
  Ghidul de îndrumare se referă, de asemenea, și la spațiile
  care sunt utilizate pentru adunări religioase, chiar și atunci
  când scopul lor principal nu este pentru adunări religioase,
  cum ar fi un centru comunitar. Aceste spații vor putea fi
  utilizate numai acolo unde li se permite să fie deschise și
  îndrumări suplimentare se pot aplica.
  Acest ghid de orientare nu se referă la parcuri publice,
  case private, așezăminte culturale sau alte spații deschise,
  cum ar fi pădurile care pot fi utilizate în scopuri religioase.
  Dacă persoanele doresc să ia parte la servicii religioase în
  aceste spații, atunci trebuie respectate îndrumările
  relevante pentru acel loc.
  “Life cycle event”
  (Eveniment de
  inițiere în viață)
  Ceremonii religioase pentru a marca ”riturile de trecere”,
  care sunt ceremonii separate, de sine stătătoare, spre
  deosebire de marcarea unui eveniment sau rit de inițiere în
  viață în timpul serviciului religios obișnuit.
  “Credincioșii” sau
  “Vizitatorii”
  Cei care intră la lăcașul de cult pentru a lua parte la
  rugăciuni sau la alte activități pentru care poate fi utilizat
  lăcașul de cult.
  “Administratorii
  locațiilor”
  Persoana sau persoanele responsabile cu administrarea
  unui lăcașuri de cult individual, inclusiv evaluarea
  conformității cu următoarele îndrumări. Acesta poate fi un
  lider religios sau o persoană laică.
  “Familie” and
  “Grup de sprijin
  (Support Bubble)”
  O familie este o persoană sau un grup de oameni care
  locuiesc împreună în aceeași locuință.
  Un grup de sprijin este atunci când un singur adult care
  trăiește singur sau un singur părinte cu copii sub 18 ani
  poate forma o rețea exclusivă cu o altă familie în care
  distanța socială nu trebuie respectată.
  Cele două familii care formează un grup de sprijin sunt
  considerate ca fiind o singură familie în sensul prezentului
  ghid de îndrumare
  “Trebuie” În cazul în care ghidul afirmă că o activitate trebuie să
  aibă loc, aceasta se datorează faptului că este o cerință în
  conformitate cu Reglementările 2020 privind protecția sănătății
  (Coronavirus, Restricții) (Anglia), și, prin urmare, este o cerință
  legală. și, prin urmare, este o cerință legală.
  “Ar trebui” În cazul în care ghidul afirmă că o activitate ar trebui să
  aibă loc, aceasta se datorează faptului că este o cerință în
  conformitate cu Reglementările 2020 privind protecția
  sănătății (Coronavirus, Restricții) (Anglia), cu toate acestea,
  se recomandă cu tărie să se ia în considerare respectarea
  recomandărilor care urmează să fie formulate pentru a
  reduce riscul de transmitere a COVID-19.
 3. Principii cheie pentru deschiderea în siguranță a lăcașelor de cult
  Fiecare lăcaș de cult este sfătuit să aplice aceste linii de îndrumare în funcție de
  circumstanțele sale specifice, inclusiv de dimensiunea și tipul de activități, de modul
  în care este organizat, operat, gestionat și reglementat.
  Administratorii locațiilor pentru lăcașurile de cult vor avea libertatea de a alege atunci
  când consideră că este sigur să se deschidă, și trebuie să decidă să rămână închise
  dacă nu pot respecta în siguranță liniile de îndrumare prezentate mai jos.
  Multe lăcașuri de cult sunt de asemenea și locuri de muncă și, prin urmare, ar trebui
  să ia la cunoștință de responsabilitățile lor în calitate de angajatori în temeiul legii
  privind sănătatea și siguranța. De asemenea, lăcașurile de cult au obligația de a
  avea grijă de voluntari, pentru a se asigura că, în măsura în care este posibil din
  punct de vedere practic, nu sunt expuși la riscuri în ceea ce privește sănătatea și
  siguranța lor.
  Trebuie avut în vedere modul în care un acces echitabil și egal poate fi oferit în
  condiții de siguranță pentru ca toți utilizatorii să poată lua parte la activități religioase
  într-un lăcaș de cult, în conformitate cu liniile de îndrumare ale guvernului și luând în
  considerare cerințele din Legea privind Egalitatea din 2010, în cazul în care acestea
  se aplică.
  Pentru a contribui la luarea deciziilor, noi vă sfătuim ca fiecare evaluare a riscului
  COVID-19 să fie finalizată de fiecare lăcaș de cult. Acest lucru se va adăuga la orice
  evaluare a riscurilor deja existentă sau ca o evaluare de riscuri separată.
  Atunci când o clădire sau spațiu este reamenajat ca lăcaș de cult spre exemplu,
  utilizați o clădire sau un spațiu pe care nu l-ați utilizat anterior în acest scop, trebuie
  să se efectueze o nouă evaluare a riscului de incendiu.
  Acest link vă oferă linii de îndrumare generice privind completarea unei evaluări a
  riscurilor. Această evaluare a riscurilor ar trebui efectuată în consultare cu
  sindicatele sau lucrătorii (inclusiv voluntarii și antreprenorii), dacă este cazul. De
  asemenea, poate fi benefic să discutați evaluarea riscurilor cu credincioșii sau cu
  alte părți interesate (cum ar fi chiriașii vecini sau deținătorii de proprietăți) pentru a
  ajuta la înțelegerea dintre comunitățile de credincioși și comunitățile locale și pentru
  a îmbunătăți conceperea și punerea în aplicare a procedurii de deschidere.
  Neefectuarea unei evaluări a riscurilor în ceea ce privește COVID-19 ar putea
  constitui o încălcare a Legislația în domeniul sănătății și securității, la fel ca și o
  evaluarea riscurilor cu măsuri insuficiente stabilite. Lăcașurile de cult sunt încurajate
  să pună la dispoziție evaluările de riscuri online, acolo unde este posibil.
  Administratorii de locații sunt sfătuiți să ia măsuri pentru a reduce la minimum
  potențialul risc de răspândire a COVID-19 în rândul credincioșilor și al celor care
  lucrează sau care fac voluntariat în clădire și în împrejurimile acesteia. Poate doriți
  să invitați credincioșii să ia parte la elaborarea unui acord de comportament
  comunitar informal.
  Administratorii locațiilor ar trebui să ia toate măsurile posibile pentru a asigura
  siguranța publicului, asigurândi-se că limitele impuse pentru reuniuni acolo unde
  sunt stabilite la nivel local sunt respectate și în cazul în care limita recomandată este
  stabilită în acest ghid de orientare la un număr de 30 de persoane care ar trebui, de
  asemenea, să fie urmată.
  Locațiile individuale ar trebui să ia în considerare impactul pe care îl va avea
  redeschiderea mai multor locații în zonele mici. Aceasta înseamnă să se lucreze
  autoritățile locale, companiile învecinate și agențiile de turism pentru a evalua acest
  risc și să pună în aplicare acțiuni suplimentare întreprinse pentru a reduce riscul de
  transmitere. Acestea pot include:
  • Reducerea suplimentară a capacității – chiar dacă este posibil să fie așezat în
  condiții de siguranță un număr de persoane în interiorul unei locații, s-ar putea
  să nu fie în siguranță pentru ca toată lumea să se deplaseze spre și dinspre
  sau să intre și să iasă din locație.
  • Eșalonarea intervalelor de timp de intrare cu alte locații locale și luarea de
  măsuri pentru evitarea acumulării de cozi în zonele înconjurătoare
  • Organizarea rutelor de deplasare cu sens unic între centrele de transport și
  locații.
  • Avizarea vizitatorilor să evite anumite forme de transport sau rute și să evite
  zonele aglomerate atunci când sunt în tranzit către locație.
 4. Adaptarea practicilor pentru a reduce răspândirea infecțiilor
  Liderii religioși ar trebui să adopte îndrumările de mai jos și să încerce să includă
  modificări suplimentare care ar putea fi aduse ritualurilor lor religioase, care implică
  de obicei un contact strâns și articole folosite în comun cu alte persoane.
  Locașurile de cult și comunitățile religioase ar trebui să adapteze serviciile religioase,
  în special acolo unde ceremoniile ar fi avut loc altfel peste un număr de ore sau zile,
  pentru a asigura siguranța celor prezenți și a minimiza răspândirea infecției. Se
  recomandă ca ceremoniile și serviciile să fie finalizate în cel mai scurt timp rezonabil.
  Odată finalizate, participanții ar trebui încurajați să deplaseze mai departe, pentru a
  reduce riscul de contact și răspândirea infecției. Dacă este cazul, ar trebui să
  reconfigurați spațiile pentru a permite credincioșilor să fie așezați, și nu să stea în
  picioare, ceea ce reduce riscul de contact.
  Credincioșii ar trebui să-și limiteze interacțiunile cu oricine nu participă la locașul de
  cult, adică dacă participă la un serviciu comunal cu o altă familie, acolo unde este
  posibil, ar trebui să încerce să nu se angajeze în conversații cu nimeni din afara
  acestui grup.
  Este recomandat ca, atunci când este posibil, lăcașurile de cult să continue să
  transmită slujbele religioase sau alte evenimente, pentru a evita reuniunile mari și
  pentru a continua să fie recepționate de acei indivizi care se izolează sau sunt
  deosebit de vulnerabili la COVID-19.
  Mai multe linii de îndrumare specifice sunt următoarele.
  Utilizarea bunurilor comune
  • Să se interzică persoanelor să atingă sau să sărute obiecte pentru rugăciune și
  alte obiecte care sunt manipulate în mod comun. Bariere și/sau semnalizări clare
  ar trebui să fie introduse acolo unde este necesar pentru a evita acest lucru.
  • De asemenea, persoanele fizice ar trebui să evite atingerea bunurilor aparținând
  altor persoane, cum ar fi încălțăminte care, dacă sunt scoase, ar trebui să fie
  plasate și colectate de către proprietarul lor, respectând principiile distanțării
  sociale.
  • Resurse reutilizabile și comune, de exemplu: covorașele de rugăciune, fișele de
  slujbă sau materialul de rugăciune trebuie eliminate. Pot fi furnizate alte
  alternative de unică folosință, atât timp cât acestea sunt îndepărtate de persoana
  credincioasă.
  • Articole deținute de individ pentru a ajuta serviciul religios, de exemplu poate fi
  adus un covoraș de rugăciune sau cărți religioase, dar trebuie din nou îndepărtate
  de persoana credincioasă.
  • În situațiile în care credincioșii nu își pot aduce propriile cărți, lăcașurile de cult ar
  trebui să păstreze o selecție de cărți curate pentru utilizatori. Cărțile curate trebuie
  ținute în carantină timp de 48 de ore de la utilizarea lor anterioară și trebuie ținute
  în carantină timp de 48 de ore din nou după utilizare. Articolele care nu pot fi
  curățate cu ușurință ar trebui să fie, de asemenea, supuse carantinei de 48 de ore
  după utilizare.
  Vă rugăm să consultați și sfaturile de curățare specifice de mai jos.
  Mâncare și băutură
  • În cazul în care mâncarea sau băutura („consumabile”) sunt esențiale pentru
  serviciile relegioase, acestea pot fi utilizate, însă ar trebui evitată utilizarea în
  comun a alimentelor, precum și utilizarea în comun a vaselor.
  • Dacă este necesar să mânuiți consumabilele ca parte a serviciile religioase, cei
  care furnizează și primesc alimente trebuie să își spele mâinile bine înainte și
  după consum sau să poarte mănuși.
  • Persoana care distribuie consumabilul trebuie să-l plaseze, numai în mână, astfel
  încât să se evite orice contact între ea și cei care îl primesc, sau să poarte
  mănuși. Dacă se produce un contact accidental, ambele persoane ar trebui să se
  spele imediat pe mâini.
  • Alte acțiuni întreprinse pentru a reduce riscul de transmitere ar trebui, de asemenea, să
  fie luate în considerare, de exemplu, produsele alimentare ar trebui să fie
  preambalate și ar trebui să existe un sistem care să împiedice persoanele să intre
  în contact cu consumabilele și orice fel de mâncare și/ sau tacâmuri, altele decât
  cele proprii (de exemplu, utilizarea bolurilor comune).
  • Vorbirea, cântarea și scandarea nu trebuie să se întâmple lângă consumabile
  neacoperite (în afară de consumabilele care vor fi folosite doar de preot). În
  schimb, consumabilele trebuie acoperite în siguranță și înainte de deschiderea
  recipientului, trebuie curățate, trebuie spălate mâinile sau trebuie purtate mănuși.
  • Spațiile de ospitalitate din interiorul unui locaș de cult, cum ar fi cafenelele, sunt
  autorizate să se deschidă, dar ar trebui să se limiteze la servitul la masă, ar trebui
  să se respecte distanțarea socială și să se stabilească un contact minim între
  personal și clienți, în conformitate cu instrucțiunile pentru ospitalitate care se
  găsesc here.
  Cântarea, scandarea și utilizarea instrumentelor muzicale
  • Oamenii ar trebui să evite să cânte, să strige, să ridice vocile și/ sau să cânte
  muzică la un volum care îngreunează conversația normală sau care poate
  încuraja strigătele. Acest lucru se datorează potențialului de risc crescut de
  transmitere prin aerosoli și picături.
  • Prin urmare, răspunsurile rostite în timpul serviciului religios nu trebuie să fie spus
  cu voce ridicată.
  • Activități precum cântarea, scandarea, strigătele și/ sau cântatul la instrumentele
  de suflat ar trebui să fie evitate în mod specific în serviciile relegioase sau
  devoțiuni și în repetiții. Acest lucru se datorează faptului căexistă un posibil risc
  suplimentar de transmitere în mediile în care indivizii cântă sau scandează ca
  grup, iar aceast lucru se aplică chiar dacă distanțarea socială este respectată sau
  se folosesc măști improvizate pentru față.
  • Atunci când acest lucru este esențial pentru un serviciu religios, o singură
  persoană ar trebui să aibă dreptul de a cânta sau de a scanda, iar utilizarea de
  ecrane de sticlă plexi-glass ar trebui să fie luată în considerare pentru a proteja
  credincioșii de aceasta, deoarece acest lucru va împiedica în continuare
  transmiterea și ecranul poate fi curățat cu ușurință.
  • Acolo unde muzica are un rol important în rugăciune și înregistrările sunt
  disponibile, vă sugerăm să luați în considerare utilizarea acestora ca o alternativă
  la cântarea live.
  • Vi se recomandă să cântați doar instrumente muzicale care nu sunt instrumente
  de suflat. Se poate cânta la orgă pentru ritualurile religioase, precum și pentru
  mentenanță generală, dar trebuie curățate bine înainte și după utilizare.
  Guvernul și comunitățile științifice și medicale sunt angajate de urgență în cercetarea
  privind riscul de transmitere și modul în care aceste activități pot fi gestionate cel mai
  bine în condiții de siguranță, urmând ca, atunci când vor fi disponibile, să se urmeze
  îndrumări suplimentare.
  Nunți și ale Eveniment de inițiere în viață (“Life cycle event”)
  Este recomandat ca numai aspectele esențiale ale ceremoniilor să aibă loc în acest
  moment.
  • În cadrul evenimentului nu trebuie consumate alimente sau băuturi decât dacă
  acest lucru este necesar în scopul solemnizării.
  • După cum se menționează în tabelul 1, la nunți nu ar trebui să participe mai mult
  30 de persoane. La alte ceremonii de inițiere în viață nu ar trebui să participe mai
  mult de 30 de persoane, cu excepția cazului în care acest eveniment are loc în
  timpul slujbei de rugăciune comună. Credincioșii ar trebui să mențină distanțarea
  socială.
  • Recepțiile sau petrecerile mari de nuntă nu ar trebui să aibă loc după
  evenimentele de inițiere în viață. A se vedea liniile de îndrumare pentru informații
  suplimentare restaurante și și alte industrii de ospitalitate.
  Folosirea apei
  • Nu trebuie făcut niciun ritual de spălare/eliminare prealabilănu trebuie făcute la
  lăcașul de cult, ci efectuate înainte de sosire.
  • În cazuri rare în care este necesar, instalațiile de spălare în lăcașul de cult ar
  trebui utilizate în conformitate cu ghidurile de distanțare socială și cu măsurile de
  igienă care se aplică.
  • Oamenii nu ar trebui să spele părțile corpului altor persoane.
  • În cazul în care ritualurile sau ceremoniile necesită aplicarea apei pe corp, pot fi
  stropite cantități mici pe corp, dar trebuie evitată imersiunea completă.
  • Celelalte persoane prezente ar trebui să se îndepărteze în afara zonei de acțiune
  a oricărei posibile stropiri.
  • În cazul în care este implicat un copil, un părinte/tutore sau un alt membru al
  familie ar trebuie să tină în brațe copilul.
  • Toate persoanele implicate ar trebui să se spele bine pe mâini înainte și după și
  să se asigure de o igienă bună.
  Donații financiare
  • Atunci când este posibil, liderii religioși ar trebui să descurajeze furnizarea de bani
  în numerar și să continue să utilizeze serviciul de donare online și resursele.
  • În cazul în care aceasta nu este o opțiune, banii în numerar ar trebui să fie
  colectați într-un recipient care este fixat într-un singur loc și gestionat de un singur
  individ, și nu trebuie dat de la o persoană la altă. Curățenia și igiena ar trebui
  menținute în mod periodic, și trebuie să se poarte mănuși pentru a manipula
  donațiile de bani în numerar în cazul în care se continuă să se facă donații.
  Persoanele tinere și copii care merg la locașurile de cult
  • Copiii mici trebuie supravegheați de părinte sau tutore. Ei trebuie să se spele pe
  mâini bine timp de 20 de secunde cu un jet de apă și cu săpun și să se usuce
  bine sau să folosească gelul dezinfectant pentru mâini sau pentru igienizare,
  asigurându-se că mâinile sunt dezinfectate. Lăcașurile de cult le pot reaminti
  copiilor și tinerilor, precum și a părinților și tutorilor lor care sunt acțiunile
  importante pe care le pot întreprinde în timpul focarului de coronavirus (COVID19), pentru a preveni răspândirea virusului. Afise despre igiena generală a
  mâinilor pot fi găsite pe pagina de web eBug.
  • Au fost publicate linii de îndrumare specifice pentru instituțiile extrașcolare și
  trebuie urmate atunci când se oferă cursuri, instruire, instruire sau activități în
  afara programului școlar normal (cum ar fi în cursul serilor, la sfârsit de
  săptămână, sau în vacanțele școlare)
  • Pentru instituțiile formale de îngrijire și educare a copiilor, consultați liniile de
  îndrumare
  • Orice facilități comune pentru copii, cum ar fi locurile de joacă, mobilier moale,
  jucării moi și jucăriile greu de curățat, ar trebui eliminate și/sau scoase din uz.
  • Locurile de joacă în aer liber se pot deschide atunci când care administratorii
  locației efectuează evaluarea riscurilor pentru a se asigura că pot face acest lucru
  în siguranță, a se consulta ghidul de îndrumare aici. O atenție deosebită trebuie
  acordată curățării suprafețelor atinse frecvent, care sunt la înălțimea copilului.
 5. Acțiuni generale de reducere a răspândirii infecției
  Oamenii ar trebui să acționeze într-un mod sigur și responsabil pentru a reduce
  răspândirea infecției în comunitățile noastre.
  Test and Trace
  Guvernul a lansat un Serviciu numit NHS trace and Test pentru a gestiona riscul
  reapariției virusului. Serviciul:
  • oferă testare pentru orice persoană care are simptome de COVID-19 pentru a
  afla dacă are virusul;
  • ia legătura cu oricine a avut un rezultat pozitiv al testului pentru a-i ajuta să
  împărtășească informații cu privire la orice contact apropiat recent pe care l-a
  avut; și
  • alertează acele contacte, dacă este necesar, și le notifică necesitatea de a se
  izola pentru a împiedica răspândirea virusului.
  Mai multe informații pot fi găsite online, inclusiv pentru contacte ale oamenilor cu o
  infecție posibilă sau confirmată cu COVID-19 care nu locuiesc cu persoana și pentru
  locuri de muncă.
  În conformitate cu alte îndrumări guvernamentale pentru alte locații, inclusiv în
  sectorul de vânzare cu amănuntul și sectorul ospitalității, ar trebui să asistați acest
  serviciu păstrând o înregistrare temporară exactă a vizitatorilor timp de 21 de zile,
  într-un mod care să poată fi gestionat pentru lăcașul de cult și să asistați la NHS
  Test and Trace atunci când solicită aceste date, dacă este necesar pentru
  detectarea contactelor și investigarea focarelor locale. Mai multe instrucțiuni privind
  păstrarea înregistrărilor personalului, clienților și vizitatorilor pentru a sprijini NHS
  Test and Trace pot fi găsite aici.
  Atunci când colectați numele și datele de contact ale persoanelor care vin la lăcașul
  dumneavoastră de cult, ar trebui să solicitați consimțământul acestora. Acest lucru
  se datorează caracterului potențial sensibil al datelor colectate în aceste
  circumstanțe, care este protejat de lege. Ghidul de îndrumare privind colectarea
  datelor vizitatorilor for Test and Trace, inclusiv aspectele legate de consimțământ,
  sunt furnizate de Information Commissioner’s Office (Oficiul Comisarului pentru
  Informații). Ar trebui să clarificați faptul că oferirea de detalii de contact este
  opțională și nu este o condiție de a participa la lăcașul dumneavoastră de cult. Am
  creat un formular tipizat pentru obținerea consimțământului în lăcașurile de cult,
  disponibil în Anexa B.
  Restricții și capacitate
  Limitările pentru rugaciunea comună ar trebui stabilite pe baza capacității lăcașului
  de cult ca urmare a unei evaluări de riscuri. Numărul de persoane autorizate să intre
  în lăcașul de cult în același timp ar trebui să fie limitat, astfel încât o distanță sigură
  de cel puțin 2 metri sau 1 metru cu acțiuni întreprinse pentru a reduce riscul transmisia
  (unde distanța de 2 metri nu se poate menține) poate fi întreținută între familii.
  • Dimensiunea și circumstanțele locului de desfășurare a unei locații vor
  determina numărul maxim care poate fi luat în considerare, facilitând totodată
  distanțarea socială; prin urmare, acesta poate fi mai mic decât numărul
  maxim de 30 de persoane care pot participa la evenimente din ciclul vieții,
  cum ar fi nunțile.
  • Numărul sigur de persoane ar trebui să fie decis de către administratorul
  locației.
  • La definirea numărului de persoane care pot urmări în mod rezonabil
  distanțarea socială, ar trebui luate în considerare întreg spațiul de podea,
  precum și posibilele puncte de prindere și zonele ocupate (precum intrări,
  ieșiri) și, dacă este posibil, rutele alternative sau cu sens unic introduse.
  Distanțarea socială
  Toți managerii și toți vizitatorii unui lăcașuri de cult ar trebui să urmeze orientările
  privind distanțarea socială, inclusiv:
  • Atunci când este posibil, respectați distanța socială cel puțin 2 metri sau 1
  metru cu acțiuni întreprinse pentru a reduce riscul de transmitere (acolo unde nu se
  poate menține distanța de 2 metri) între familii. Pentru locurile frecvent
  utilizate, marcați zonele folosind bandă de podea sau vopsea pentru a ajuta
  oamenii să mențină distanța socială.
  • Ar trebui să luați în considerare și să implementați acțiunile suplimentarepe
  care le veți lua pentru a reduce riscul de transmitere în evaluarea de riscuri.
  Acestea ar putea include, de exemplu, evitarea plasării scaunelor orientate cu
  fața prin schimbarea plasării acestora, reducerea numărului de persoane din
  spațiile închise, îmbunătățirea ventilației, utilizarea ecranelor de protecție și a
  mășților de protecție pentru fețe și închiderea spațiilor sociale neesențiale,
  după cum se subliniază în prezentul ghid de orientare.
  Gestionarea cozilor este importantă, astfel încât fluxul grupurilor din și din afara
  spațiilor să poată fi controlat cu atenție, reducând riscul de congestionare sau
  contact. Ar trebui să se țină seama de modul în care se pot gestiona persoanele
  care așteaptă în afara unui loc de cult, inclusiv de introducerea unor sisteme de
  așteptare distanțate social.
  Toate practicile religioase ar trebui realizate astfel încât respectarea distanțării
  sociale să poată fi menținută între persoanele din familii diferite. Acest lucru este
  pentru a reduce riscul de transmisie. Ar trebui să existe o distanță mai mică atunci
  când este absolut esențial pentru a permite efectuarea unei practici religioase (de
  exemplu, contactul cu liderul religios). Timpul petrecut în contact trebuie menținut la
  un nivel minim.
  Alte acțiuni de întreprins pentru a reduce riscul de transmitere pentru a sprijini distanțarea
  socială ar putea include:
  • Cei care conduc slujbele religioase să amintească credincioșilor importanța
  distanțării sociale și igienei.
  • Introduceți un flux cu sens unic de acces în interior și ieșire în afara spațiilor, cu
  marcaje sau semnalizări corespunzătoare pe podea, cu restricții privind
  accesarea zonelor neesențiale. La sfârșitul slujbelor, aceasta ar putea include
  ca credincioșii să părăsească locația pe rând, pentru a preveni aglomerarea la
  punctele de intrare sau ieșire.
  • Pot fi deschise mai multe puncte de intrare și pot fi oferite indicații sau de
  asistență clară pentru a ghida credincioșii și a evita congestionarea.
  ● Eșalonarea timpilor de sosire și de plecare poate reduce, de asemenea, fluxul
  la ieșiri și intrări, precum și orice impact asupra transportului public. De
  asemenea, locațiile ar putea lua în considerare introducerea unui sistem de
  rezervare pentru a facilita acest lucru. S-ar putea să doriți să luați în
  considerare modul în care ar putea fi acordată prioritate persoanelor care pot
  avea o nevoie sau o cerință specifică.
  • Să se ia în considerare utilizarea de ecrane, bariere sau camere și spații
  alternative pentru a separa credincioșii.
  • Orice modificare a intrărilor, ieșirilor și cozilor de așteptare ar trebui să țină
  seama de ajustări rezonabile pentru a le adapta celor care au nevoie de ele,
  cum ar fi credincioșii cu handicap fizic.
  • Introducerea unui sistem de rezervare pentru a ajuta la gestionarea numerului
  de persoane, în special pentru serviciile unde cererea va fi ridicată.
  • Administratorii locației ar putea dori să ia în considerare zilele sau perioadele în
  care locașurile de cult sunt deschise numai pentru persoanele deosebit de
  vulnerabili la COVID-19, de exemplu cele peste 70 de ani sau persoanele
  vulnerabile din punct de vedere clinic.
  • Desfășurarea slujbei în diferite spații ale lăcașului de cult pentru a limita
  numărul de persoane dintr-o singură locație – evitând în același timp riscul de
  aglomerare în punctele de intrare ieșire.
  • În cazul în care distanțarea socială nu poate fi menținută, trebuie acordată o
  atenție suplimentară curățeniei și igienei pentru a reduce riscul de transmitere.
  Să luați în considerare cât de bine este aerisită locația de desfășurare și să
  îmbunătățiți acest lucru, de exemplu prin menținerea ușilor deschise, dacă este
  cazul.
  • Urmați îndrumările privind igiena mâinilor:
  • Spălați-vă pe mâini mai des decât de obicei, timp de 20 de secunde
  folosind săpun și apă, sau gel dezinfectant pentru mâini, în special
  după tuse, strănut și după ce vă suflați nasul, sau după ce vă aflați în
  zone publice.
  • Când tușiți sau când strănutați, acoperiți-vă gura și nasul cu un
  șervețel sau cu mâneca (nu cu mâinile) dacă nu aveți un șervețel, și
  după aceea aruncați imediat șervețelul în mod igienic. Apoi spălați-vă
  pe mâini minuțios timp de cel puțin 20 de secunde folosind săpun și
  apă sau gel dezinfectant pentru mâini dacă instalațiile de spălare a
  mâinilor nu sunt disponibile.
  Sfaturile de mai sus cu privire la distanțarea socială se aplică și atunci când se
  efectuează deplasarea către și de la lăcașul de cult. Deciziile de redeschidere a
  parcărilor trebuie luate la nivel local și trebuie luate în considerare măsuri practice,
  cum ar fi schimbarea structurii parcărilor pentru a ajuta oamenii privind distanța
  socială. Îndrumări privind distanțarea socială relevante pentru transport, parcare și
  transportul public pot fi găsite aici guidance for passengers who need to travel during
  the coronavirus outbreak. Acestea sunt revizuite și actualizate periodic.
  Persoanele care sunt simptomatice
  Orice persoană care prezintă simptome de COVID-19 (o nouă tuse continuă sau o
  temperatură ridicată sau o pierdere sau o modificare a simțului normal al gustului
  sau al mirosului) nu ar trebui să meargă la lăcașul de cult din cauza riscului pe care
  îl prezintă pentru ceilalți; ar trebui să se izoleze la domiciliu imediat cu alți membri ai
  familiei acestora. Participarea de la distanță ar trebui să fie luată în considerare, de
  exemplu, prin transmisiune în direct. Acest lucru se aplică în egală măsură și
  persoanelor care lucrează la lăcașul de cult.
  Persoanele care se izolează la domiciliu din cauza unui caz posibil sau
  confirmat de COVID-19
  În cazul în care persoanele se izolează la domiciliu din cauza unui caz posibil sau
  confirmat de COVID-19 sau pentru că li s-a solicitat de către NHS Test & Trace,
  aceștia ar trebui să participe de la distanță. A se vedeaGhidul de îndrumare ”Stay at
  Home” (Rămâneți acasă) pentru familiile cu un caz de COVID-19 posibil sau
  confirmat. Ghidul de îndrumare pentru funeralii este diferit, a se vedea ghidul de
  îndrumare privind gestionarea unor funeralii în timpul pandemiei coronavirus.
  Igienă
  • La intrarea și la ieșirea dintr-un lăcaș de cult, toată lumea, inclusiv personalul,
  ar trebui să se spele pe mâini minuțios timp de cel puțin 20 de secunde
  folosind săpun și apă sau gel dezinfectant pentru mâini dacă instalațiile de
  spălare a mâinilor nu sunt disponibile Un poster aflat al Departamentului de
  Sănătate Publică Anglis poate fi descărcat aici.
  • Ar trebui să existe indicatoarele și afișele care să sensibilizeze publicul cu
  privire la o tehnică bună de spălare manuală, evitarea atingerii feței și de a tuși
  sau de a strănuta într-un șervețel care apoi să fie aruncat la coșul de gunoi în
  condiții de siguranță sau în mânecă, dacă un șervețel nu este disponibil.
  • Ar trebui să oferiți gel dezinfectant pentru mâini în mai multe locații, pe lângă
  facilitățile de toaletă.
  Toalete
  Toaletele interioare sau care au legătură cu lăcașurile de cult trebuie menținute
  deschise și gestionate cu atenție pentru a reduce riscul de transmitere a COVID19. Trebuie să se ia măsuri necesare pentru ca utilizarea toaletelor să fie cât mai
  sigură posibil:
  • Folosirea de semne și afișe (a se vedea capitolul Igiena de mai sus)..
  • Utilizarea marcajelor pentru distanțare socială în zonele în care se formează
  în mod normal cozi și adoptarea unei abordări limitate la intrare, o ”persoană
  intră” și o ”persoană iese” (evitând totodată crearea unor blocaje
  suplimentare).
  • Pentru a permite o igienă bună a mâinilor, puneți la dispoziție gel dezinfectant
  pentru mâini la intrarea pe toalete, în condiții de siguranță și practică, și
  asigurați-vă că sunt disponibile instalații adecvate de spălare a mâinilor,
  inclusiv apă curentă și săpun lichid și opțiuni potrivite pentru uscare (prosoape
  de hârtie sau uscătoare de mână). Prosoapele comunale trebuie îndepărtate
  și înlocuite cu prosoape de hârtie de unică folosință.
  • Stabiliți instrucțiunile de utilizare și curățare clare pentru toalete, cu o
  frecvență crescută de curățare în funcție de utilizare. Folosiți produse de
  curățare normale, acordând atenție suprafețelor atinse deseori și luați în
  considerare utilizarea de cârpe de unică folosință sau rola de hârtie pentru a
  curăța toate suprafețele dure.
  • Mențineți instalațiile bine aerisite, de exemplu, tinând ușile deschise acolo
  unde este cazul și în siguranță pentru a face acest lucru.
  • Trebuie acordată o atenție specială curățării toaletelor portabile și a blocurilor
  sanitare mai mari.
  • Punerea la punct a unui program de curățare care este actualizat și vizibil.
  • Asigurarea mai multor instalații de gestionare a deșeurilor și a unei colectări
  mai frecvente a deșeurilor.
  Curățenie
  • Toate suprafețele, în special cele atinse cel mai frecvent, cum ar fi mânerele
  ușilor și balustrade, trebuie curățate în mod regulat, utilizând produse de
  curățare standard. A se vedea ghid de îndrumare. Trebuie să se acorde
  suficient timp pentru ca această curățare să aibă loc, în special înainte de
  redeschidere pentru prima dată. La curățare, trebuie să se acorde o atenție
  deosebită obiectelor, suprafețelor sau spațiilor utilizate frecvent, inclusiv, de
  exemplu, căilor de ușă dintre spațiile exterioare și interioare.
  • Historic England a elaborat, de asemenea, un ghid de îndrumări privind
  curățarea suprafețelor istorice, care ar putea să nu fie adecvate pentru
  curățare folosind produse de curățare standard.
  • Ar trebui să se ia o decizie la nivel local cu privire la frecvența efectuării
  curățeniei, pe baza unei evaluări a riscurilor și a utilizării clădirii.
  Măști improvizate de protecție pentru față
  • Dovezile sugerează că purtarea unei măști improvizate pentru față nu vă
  protejează. Totuși, dacă sunteți infectat, dar nu au dezvoltat încă simptome,
  aceasta poate oferi protecție pentru alții cu care sunteți în contact apropiat.
  • Măștile improvizate pentru față nu constituie un înlocuitor pentru celelalte
  modalități de gestionare a riscurilor, inclusiv distanțarea socială, reducerea la
  minimum a timpului petrecut în contact cu alte persoane și spălarea mâinilor
  și curățarea suprafețelor în mod frecvent. Aceste măsuri rămân cele mai bune
  modalități de gestionare a riscurilor într-un lăcaș de cult. Dacă aveți simptome
  de COVID-19, dumneavoastră și familia dumneavoastră trebuie să vă izolați
  la domiciliu: purtarea unei măști improvizate pentru față nu schimbă acest
  lucru. Ar trebui să să faceți o programare pentru a face un test ca să vedeți
  dacă aveți COVID-19.
  Totuși, credincioșii și personalul din locul de muncă pot purta măști improvizate de
  protecție pentru față pentru a oferi protecție altora și este important să le utilizeze
  corect:
  • Să se spele bine pe mâini înainte de a le purta și de a le da jos.
  • Principalul lucru este că ar trebui să acopere gura și nasul și să se
  potrivească bine în jurul feței. A se vedea guidance on making face coverings
  at home (ghid de îndrumare pentru confecționare la domiciliu de mașți
  improvizate de față).
  • Măștile de față improvizate nu trebuie folosite de copii mici sau de cei care pot
  găsi dificultăți în gestionarea corectă a acestora. De exemplu, copiii de vârstă
  primară neasistați sau cei cu afecțiuni respiratorii.
  • O mască improvizată pentru față nu este la fel ca măștile chirurgicale sau
  aparatele de respirat utilizate de personalul medical și de alți lucrători ca parte
  a echipamentului individual de protecție. Aceste măști și măștile de gaze ar
  trebui să fie rezervate în continuare celor care au nevoie de ele pentru a se
  proteja împotriva riscurilor la locul lor de muncă, cum ar fi lucrătorii din
  domeniul sănătății și al asistenței medicale și cei din mediul industrial, precum
  cei expuși la pericolele de praf care le utilizează deja în activitatea lor zilnică.
  • În Anglia, cetățenii sunt îndemnați cu tărie să poarte o mască de față în spital
  și este obligatoriu să poarte o acoperire de pe față în transportul public, cu
  excepția celor care sunt exceptate în listă aici.
  • Măștile de față improvizate nu trebuie folosite de copii sub 3 ani sau de cei
  care pot găsi dificultăți în gestionarea corectă a acestora.
  • Vă rugăm să rețineți că purtarea unei acoperiri de față poate împiedica
  comunicarea cu persoanele care se bazează pe cititul pe buze, expresiile
  faciale și sunetul clar.
  O mască improvizate pentru față nu este la fel ca măștile chirurgicale sau aparatele
  de respirat utilizate de personalul medical și de alți lucrători ca parte a
  echipamentului individual de protecție. Acestea ar trebui să fie rezervate în
  continuare celor care au nevoie de ele pentru a se proteja împotriva riscurilor la locul
  lor de muncă, cum ar fi lucrătorii din domeniul sănătății și al asistenței medicale și cei
  din mediul industrial, precum cei expuși la pericolele de praf.
  Protejarea persoanelor vulnerabile
  Ar trebui să se pună un accent deosebit pe protejarea persoanelor vulnerabile clinic
  și mai susceptibile de a se confrunta cu boli grave. Aceste acțiuni ar trebui să
  includă:
  • Liderii religioși, persoanele laice, familia, voluntarii, personalul și membrii
  publicului, inclusiv copiii, stau acasă și se izolează dacă ei prezintă o tuse nouă,
  continuă, o temperatură ridicată sau pierderea sau schimbarea simțului mirosului
  sau a gustului. Acest lucru este pentru a reduce riscul de răspândire a COVID19 prietenilor, comunității lărgite și persoanelor vulnerabile.
  • Persoanele care se protejează ar trebui să urmeze în continuare sfaturile
  guvernului cu privire la izolare.
  • Dacă cineva se simte rău cu simptome de COVID-19 într-un lăcaș de cult, ar
  trebui să fie trimis/ă acasă și sfătuit/ă să urmeze procedura de șederea la
  domiciliu stay at home guidance, care cuprinde NHS Test and Trace. Dacă
  cineva are nevoie de consiliere clinică, ar trebui să acceseze online NHS 111
  (sau să apeleze numărul 111 dacă nu are acces la internet). În caz de urgență,
  sunați la 999 dacă cineva este grav bolnav sau rănit sau dacă viața acestuia
  este în pericol. Ei nu ar trebui să viziteze medicul de familie, farmacia, centrul de
  îngrijire urgentă sau spitalul.
  Alte persoane care au intrat în contact cu persoana care nu se simte bine ar trebui
  să se spele pe mâini cum trebuie după interacțiune, dar nu trebuie să întreprindă
  nicio altă măsură specifică decât dacă dezvoltă simptome sau dacă sunt sfătuite să
  facă acest lucru prin NHS Trace and Test. Dacă apar simptome, ar trebui să urmeze
  procedura ”Stay at home” (de a rămâne la domiciliu).
  Persoanele cu vârstă de 70 de ani și peste care merg la lăcașul de cult
  • Anumite grupuri de persoane pot prezenta un risc crescut de boală severă
  cauzată de COVID-19, inclusiv persoanele care au vârsta de 70 de ani sau
  peste, indiferent de afecțiunile medicale.
  • Persoanelor care se încadrează în acest grup li se recomandă să rămână
  acasă cât mai mult posibil și, dacă ies, trebuie să aibă o grijă specială pentru
  a reduce contactul cu alții din afara domiciliului lor.
  • Este posibil să doriți să informați aceste grupuri, în special, despre
  simptomele de COVID-19 și current stay alert and social distancing guidance
  (actualizarea în permanență și ghidul de distanțare socială).
  Persoanele care sunt extrem de vulnerabile din punct de vedere clinic/ se
  protejează
  • NHS a trimis scrisori unui număr de aproximativ 2,2 de milioane de persoane
  considerate a fi extrem de vulnerabile clinic la COVID-19, sfătuindu-le să le
  protejeze. A se vedea ghideul de îndrumare pentru acest grup. Pacienților
  care se protejează nu li se recomandă să întâlnească mai mult de o persoană
  din afara propriei familii și, prin urmare, nu sunt sfătuiți să participe în prezent
  la lăcașuri de cult. Începând de luni, 6 iulie, persoanele se protejează pot
  alege să se reunească în grupuri de până la 6 persoane în aer liber și să
  formeze un grup de sprijin cu o altă familie, de aceea li se va recomanda în
  continuare să nu participe la lăcașuri de cult în interior. Cu toate acestea,
  sfaturile pentru cei vulnerabili din punct de vedere clinic și extrem de
  vulnerabili din punct de vedere clinic sunt totuși consultative și ei pot alege
  modul de gestionare a propriilor riscuri.
 6. Cum pot lăcașurile de cult să comunice această îndrumare
  vizitatorilor?
  • Fiecare lăcaș de cult este sfătuit cu tărie să pună în aplicare măsurile
  prevăzute în prezentul ghid pentru a se asigura că vizitatorii respectă ghidul
  de îndrumare al Guvernului și orice evaluări de risc întocmite pentru locul de
  desfășurare, pentru siguranța tuturor celor care vizitează și lucrează acea
  locație. Guvernul recomandă ferm fiecărui locaș de cult se să asigure că
  vizitatorii respectă orientările privind distanțarea socială.
  • Multe culte religioase au emis orientări specifice comunităților lor religioase cu
  privire la unele dintre aceste probleme. Poate doriți săpuneți la dispoziția
  comunității dumneavoastră religioase și a altora informațiile Guvernului cu
  privire la COVID-19, pentru a contesta dezinformarea inutilă.
  • Poate doriți să informați aceste grupuri de persoane care poate avea un risc
  crescut de boală severă din cauza COVID-19, despre simptomele COVID-19
  și orientările actuale ”Stay at home” (Rămâneți la domiciliu) orientările de
  îndrumare privind distanțarea socială, și să îi descurajați cu tărie să participe
  la slujbele religioase în acest timp sau să le oferiți un interval orar pentru ca
  aceștia să participe la rugăciune individuală.
  • Lăcașurile de cult și liderii spirituali ar trebui să ia în considerare modul în
  care orientările pot fi comunicate vizitatorilor, inclusiv înainte ca aceștia să
  viziteze, înainte de a le vizita, într-un mod accesibil și adecvat culturilor,
  limbilor și nivelurilor de lectură ale comunităților deservite de lăcașul de cult.
 7. Sistemul organizat de măsuri de protecție și de menținere a
  securității
  • Adaptarea unui lăcaș de cult la măsurile COVID-19 va duce inevitabil la
  modificări ale politicilor, proceselor și procedurilor de funcționare la lăcașul de
  cult. Orice schimbare a acestora ar trebui să fie întotdeauna luată în
  considerare cu privire la implicațiile de securitate.
  • În implementarea acestei îndrumări, lăcașurile de cult ar trebui să țină cont în
  continuare de considerente de securitate pentru a menține securitatea
  eficientă a spațiilor, a întregului personal și a vizitatorilor, în special în jurul
  procedurilor de intrare și ieșire și a oricărei cozi sau aglomerare în afara
  clădirii unde oamenii pot fi mai expuși.
  • Persoanele responsabile pentru securitatea locului ar trebui să fie consultate
  și implicate în tot acest lucru pentru a contribui la asigurarea unei bune
  securități în măsura posibilităților și a existenței unor consecințe nedorite ale
  securității ca urmare a modificărilor aduse. O evaluare a riscurilor ar trebui
  întreprinsă pentru orice măsuri noi sau modificări de funcționare pentru a se
  asigura că riscurile au fost luate în considerare și toate acțiunile practice pentru
  a reduce riscul de transmitere sunt identificate și puse în aplicare.
  • Fiecare lăcaș de cult trebuie să evalueze nivelul de risc, iar lăcașurile de cult
  pot alege să întârzie deschiderea dacă nu consideră că sunt capabile să facă
  acest lucru în condițiile actuale de măsuri de distanțare socială.
  În procesul de finalizare a evaluării riscurilor, ar trebui să luați în considerare factorii
  de securitate din Anexa A.
 8. Punere in aplicare
  Este important să fiți la curent cu dispozițiile de punere în aplicare, cum este cazul
  altor sectoare.
  În cazul în care autoritatea de executare (autoritatea dumneavoastră locală)
  identifică persoanele responsabile care nu iau măsuri pentru a respecta legislația
  relevantă în materie de sănătate publică și îndrumările pentru a controla riscurile
  pentru sănătatea publică (inclusiv acest ghid de orientare), vor avea în vedere luarea
  unei serii de acțiuni pentru îmbunătățirea controlului de riscuri. De exemplu, acest
  lucru ar acoperi angajatorii care nu iau măsuri adecvate pentru a asigura distanțarea
  socială, acolo unde este posibil.
  În conformitate cu legislația privind Sănătatea și siguranțăneefectuarea unei evaluări
  a riscurilor în ceea ce privește COVID-19 ar putea constitui o încălcare a acestei
  legislații, la fel ca și o evaluarea riscurilor cu măsuri insuficiente stabilite. Acțiunile pe
  care autoritatea de executare le poate lua includ furnizarea de consiliere specifică
  angajatorilor pentru a-i susține pentru atingerea standardului necesar, prin emiterea
  de avize de executare pentru a ajuta la îmbunătățirea securității. Încălcările grave și
  nerespectarea notificărilor de executare pot constitui o infracțiune, care se
  pedepsesc cu amenzi mari și chiar închisoare de până la doi ani.
  Se așteaptă din partea angajatorilor să răspundă la astfel de acțiuni cu privire la
  orice sfaturi sau notificări emise de autoritățile de executare și trebuie să facă acest
  lucru în orice calendar impus de autoritatea de punere în aplicare. Marea majoritate
  a angajatorilor sunt responsabili și se vor alătura luptei pe care Regatul Unit o duce
  împotriva COVID-19, prin colaborarea lor cu Guvernul și cu organismele sectoriale
  ale acestora pentru a-și proteja lucrătorii și publicul. Cu toate acestea, inspectorii
  efectuează verificări ale conformității la nivel național pentru a se asigura că
  angajatorii iau măsurile necesare.
  Anexa A: Evaluarea riscurilor pentru factorii de securitate de protecție care
  trebuie luați în considerare
  O evaluare a riscurilor care are în vedere securitatea ar trebui să fie efectuată în plus
  sau ca parte a oricărei evaluări de sănătate și siguranță/ siguranță împotriva
  incendiilor sau o altă evaluare mai largă a pericolelor și amenințărilor pentru oamenii
  din și în locul lăcașului de cult ca urmare a schimbărilor făcute cu privire la
  funcționarea acelui lăcaș de cult.
  Cozi, distanțare socială și securitate:
  Deși aglomerarea este puțin probabilă dacă distanțarea socială funcționează corect,
  dispunerea revizuită a spațiilor ar putea prezenta noi riscuri de securitate, în special
  în cazul creării de cozi multiple. Trebuie luate în considerare următoarele:
  • Administratorii locațiilor ar trebui, atunci când este posibil, și în conformitate
  cu distanțarea socială, să organizeze cozile în zonele protejate existente;
  managerii locațiilor nu ar trebui să înlăture niciun element de securitate sau
  obiecte utile de mobilier stradal fără să ia în considerare protecție de
  securitate.
  • Dacă participarea la cozi este posibilă numai în afara zonelor protejate,
  managerii locațiilor ar trebui să ia în considerare și să diminueze eventualele
  vulnerabilități prin: dirijarea cozilor în spatele structurilor fizice permanente
  (cum ar fi mobilierul stradal, stâlpi, spațiile pentru cărucioare și locurile de
  parcare pentru biciclete), pentru a asigura o descurajare vizuală și întârziere;
  limitarea accesului vehicululelor în spații comune; ajustarea timpilor de
  deservire și livrare; reducerea posibilităților pentru vehicule de a interacționa
  cu pietonii; ridicarea barierelor robuste; introducerea unei limite de viteză
  redusă obligatorie folosind restricționa traficul.
  • Administratorii locațiilor ar trebui să evite publicarea la sediu sau online, a
  informațiilor detaliate despre locațiile de așteptat la coadă, orele și numărul de
  persoane sau eliminarea elementelor de securitate, cum ar fi mobilierul
  stradal și stâlpii.
  Personal, ofițeri de pază/ voluntari și agenții de securitate
  Este extrem de important ca personalul să rămână vigilent și să acționeze asupra
  potențialelor amenințări la adresa securității, inclusiv a terorismului și a criminalității
  extinse. Ar trebui:
  • Să continue să se asigure că gradul de sensibilizăre sporită a publicului cu
  privire la amenințările la adresa securității, alături de riscurile la adresa
  sănătății și a siguranței, prin intermediul unor informări ale personalului.
  • În timp ce agenții de securitate și, în unele cazuri, ofițerii de pază, pot fi
  concentrați pe gestionarea persoanelor și a cozilor din motive de siguranță
  COVID-19, aceștia ar trebui să continue să fie vigilenți și să raporteze orice
  activitate suspectă cât mai curând posibil.
  • În mod ideal, să se în considerare să aveți agenți de securitate diferiți pentru
  gestionarea distanțării sociale și a aspectelor de sănătate și securitate,
  precum și pentru securitate, deoarece acest lucru va permite acordarea unei
  atenții adecvate pentru a proteja locația împotriva amenințărilor.
  • Să se asigure că există un sistem de comunicare bun pentru a informa
  oamenii despre orice incident. Să efectueze un exercițiu scurt sau test pentru
  a verifica că procedurile și echipamentele funcționează corect.
  Pentru mai multe informații, consultați Centrul pentru Protecția Infrastructurii
  Naționale (CPNI) și Oficiul Național de Securitate împotriva Terorismului (NaCTSO)
  pentru sfaturi specifice de securitate cu privire la COVID-19.

sursa: https://www.gov.uk/

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s